Mezinárodní organizace práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mezinárodní organizace práce je specializovaná agentura Organizace spojených národů věnující se rozvoji a propagaci norem pro vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních podmínek a životních standardů.

ILO rovněž poskytuje technickou pomoc v oblasti sociální politiky, administrativy a školení pracovní síly; podporuje spolupráci organizací a zemědělský průmysl; sestavuje statistiky práce a provádí výzkum sociálních problémů na úrovni mezinárodní soutěže, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, vztahu práce a průmyslu, technologické změny (včetně automatizace) a pomáhá chránit práva mezinárodních migrantů.

ILO je jedinečná svou tripartitní strukturou. 186 členských států (údaj k datu 1.4.2016) je zastoupeno nejen delegáty svých vlád, ale také delegáty reprezentujících zaměstnavatele a zaměstnance. ILO má sídlo v Ženevě (Švýcarsko).

Česká republika je členem ILO od roku 1993.

    Web ILO: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.


Mezinárodní organizace práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
International Labour Organisation