Migrace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Migrace je přesun jednotlivců a skupin v prostoru, který je spolu s natalitou a mortalitou klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních.

Migrace nemá jednotnou definici. Podle definice OSN je migrant člověk, který pobývá v zahraničí minimálně rok. Další definice však označují za migraci i stěhování v rámci jednoho státu, případně pobyt v zahraničí delší než 6 měsíců.

Základním hlediskem je dělení migrace na dobrovolnou (za účelem studia, zaměstnání, sloučení rodiny apod.) a vynucenou ve snaze vyhnout se ozbrojeným konfliktům anebo jiným situacím, jež představují ohrožení života, svobody a živobytí jednotlivců.

Kromě toho existuje mnoho dalších kritérií dělení migrace například:

  • podle délky pobytu (na trvalou, dočasnou, krátkodobou, cirkulační),
  • podle důvodů migrace (na pracovní, politickou, ekologickou nebo jinak motivovanou),
  • podle administrativního statutu migranta v hostitelské zemi (na legální, nelegální - nedokumentovanou, žadatel o azyl, uprchlík).[1][2][3]

Reference

  1. ANDERSON, Bridget; BLINDER, Scott. Who counts as a migrant?: definitions and their consequences [online]. The Migration Observatory, 10 July 2019 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/who-counts-as-a-migrant-definitions-and-their-consequences/.
  2. Slovníček pojmů [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, c2021 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx.
  3. LUPTÁK, M.; LUPTÁKOVÁ, M. Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. S. 12-13. ISBN 978-80-7465-086-4.


Migrace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Migration Begriffsklärung Migration