Ministerstvo životního prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Mzp.png

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 • ochranu ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • ochranu zemědělského půdního fondu
 • výkon státní geologické služby
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 • odpadové hospodářství
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
 • státní ekologickou politiku.

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

Přehled ministrů životního prostředí ČR:

 • 1. 1. 1990 – 24. 1. 1991 Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (OF, pozd.ODS)
 • 20. 2. 1991 – 2. 7. 1992 Ing. Ivan Dejmal (ODA)
 • 2. 7. 1992 – 4. 7. 1996 Ing. František Benda, CSc. (KDS, pozd. ODS)
 • 4. 7. 1996 – 20. 2. 1998 Ing. Jiří Skalický (ODA)
 • 27. 2. - 22. 7. 1998 RNDr. Martin Bursík (KDU-ČSL)
 • 22. 7. 1998 – 17. 7. 2002 RNDr. Miloš Kužvart (ČSSD)
 • 17. 7. 2002 – 4. 9. 2006 RNDr. Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
 • 4. 9. 2006 - 9.1. 2007 Ing. Petr Jan Kalaš (nestraník)
 • 9.1. 2007 - 8.5. 2009 RNDr. Martin Bursík (SZ)
 • 8.5. 2009 - 30.11. 2009 doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. (nestraník)
 • 30.11. 2009 - 19.3. 2010 JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (nestraník)
 • 22.3. 2010 - 15.4. 2010 Ing. Jakub Šebesta, (nestraník)
 • 15.4. 2010 - 13.7. 2010 Ing. Rut Bízková, (nestraník)
 • 13.7.2010 - 15.12.2010 Mgr. Pavel Drobil (ODS)
 • 17.1.2011 - 10.7.2013 Mgr. Tomáš Chalupa (ODS)
 • 10.7.2013 - 29.1. 2014 Mgr. Tomáš Jan Podivínský (nestraník)
 • 29.1.2014 - Mgr. Richard Brabec (ANO)


Kontaktní informace

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10 Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 hod.

Ústředna: +420 267 121 111

Fax: +420 267 310 308

IČ: 00164801

Web: www.mzp.cz

E-mail: info@mzp.cz

Pro informace o dotačním programu Dešťovka se obracejte na e-mail: info@sfzp.cz Pro obecné dotazy k Dešťovce je každý pracovní den od 7:30 do 16:00 k dispozici také bezplatná telefonní informační linka 800 260 500

Identifikátor datové schránky: 9gsaax4 Identifikátor datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí): 5eav8r4

Podatelna Informace o Podatelně Ministerstva životního prostředí E-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz

[1]


Reference


Ministerstvo životního prostředí - (Diskuse k heslu)