Ministerstvo zdravotnictví

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo-mzcr.png

Ministerstvo zdravotnictví řídí a kontroluje státní správu na úseku ochrany veřejného zdraví, řídí hygienické stanice a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Zřizuje funkci hlavního hygienika ČR, který je ve věcech ochrany veřejného zdraví orgánem ministerstva a

  • řídí očkování a nařizuje mimořádná opatření při epidemiích při výskytu nebezpečných či podezřelých výrobků, při živelních pohromách pokud mají být provedena na území více krajů
  • nařizuje opatření před zavlečením infekce ze zahraničí a dává povolení k mimořádnému očkování
  • sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví a programy prevence infekce vyvolané HIV a řídí jejich realizace
  • stanovuje zásady monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví
  • je oprávněno stanovit, že určitý výrobek je nebezpečný pro zdraví a vyhlásit tuto skutečnost ve sdělovacích prostředcích.


Kontakty

Úplný oficiální název: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Identifikační číslo organizace: 00024341

Kontaktní adresa

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

Telefon a fax

tel.: +420 224 971 111

fax: +420 224 972 111 Úřední hodiny recepce MZ ČR

pondělí - pátek 7.00 - 17.00


Úřední hodiny podatelny MZ ČR

pondělí a středa 7.45 - 16.45

úterý, čtvrtek a pátek 7.45 - 15.30

Úřední hodiny MZ ČR

pondělí a středa 7.45 - 17.00

úterý, čtvrtek a pátek 7.45 - 15.45


Kontaktní údaje pro písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

P.O. BOX 81

Palackého nám. 375/4

128 01 Praha 2


Elektronická podatelna MZ ČR: mzcr@mzcr.cz


ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd


WWW: https://www.mzcr.cz/ [1]


Reference


Ministerstvo zdravotnictví - (Diskuse k heslu)