Nanotechnologie

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Nanotechnology)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Aplikace vědeckých poznatků k manipulaci a řízení hmotnosti převážně v nanostupnici k využití závislostí vlastností a jevů velikosti a struktury odlišných od těch, které souvisejí s jednotlivými atomy nebo molekulami, nebo extrapolacemi větší velikosti ze stejného materiálu. [1]
  2. Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa viditelného pouhým okem. Díky těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových mediích, výpočetní technice, elektronice, optice a dalších vědních oblastech. [2]

Reference

  1. ČSN P CEN ISO/TS 80004-1. Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2017.
  2. Nanotechnologie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, stránka naposledy editována 25. 6. 2019 [cit. 2019-09-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie.Nanotechnologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Nanotechnology Nanotechnologie Nanotechnologie