Nebezpečný prostor

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Pracoviště nebo jiná část pracovního prostoru v blízkosti nebezpečného místa, stroje nebo zařízení, kde je zvýšené nebezpečí při práci.[1]
  2. Jakýkoli prostor uvnitř a/nebo vně strojního zařízení, kde je osoba vystavena riziku zranění nebo poškození zdraví.[2]
  3. Představuje každou oblast uvnitř a okolo strojního zařízení, ve které je osoba vystavena riziku, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost.[3]
  4. Prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů. [4]

POZNÁMKA

Prostor, ve které se nacházejí nebo pohybují nebezpečné části strojního zařízení. Viz - ČSN 83 2044. Pracovná ochrana - Bezdotykové ochranné prostriedky výrobných zariadení - Všeobecné požiadavky (informační příloha).

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. ČSN EN 1070. Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie. ČSN EN 292-1. Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie.
  3. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  4. NV č. 101/2005 Sb., Příloha, bod 5.21


Nebezpečný prostor - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazardous area Gefährliche Raum (r) Zone dangereuse (f)