Nové a nově vznikající riziko

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o takové riziko, které je vyvoláno novými pracovními situacemi nebo používanými materiály, jehož trend je vzrůstající a které přináší z hlediska ochrany života a zdraví pro pracovníky i zaměstnavatele nové výzvy vyžadující implementaci politických, administrativních a technických přístupů umožňující dosažení požadované (vysoké) úrovně BOZP. Obvykle se má za to, že takové riziko:d

  • dříve neexistovalo, neboť je způsobeno novými procesy, novými technologiemi, novými typy pracovišť, anebo sociálními či organizačními změnami nebo
  • představuje dlouhodobý problém v podobě negativního jevu vznikajícího v důsledku změn v sociálním nebo společenském vnímání (např. stres, šikana) či změn chování a postojů pracovníků (podceňování rizik) nebo
  • bylo nově rozpoznáno až na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Zvyšujícím se trendem je pak míněno, že:

  • počet nebezpečí (nebezpečných vlastností) vedoucích k danému riziku narůstá, nebo
  • pravděpodobnost vystavení pracovníků nebezpečím vedoucím k danému riziku se zvyšuje (narůstá úroveň expozice anebo počet exponovaných osob), nebo
  • účinky nebezpečí na zdraví pracovníků se neustále zhoršují anebo narůstá počet zasažených (postižených) osob. [1]

Reference

  1. SKŘEHOT, P. A. ...[et al.]. Hodnocení rizika popálení při vzniku elektrického oblouku (Arc-Flash) podle metody NFPA 70E-2015. In: Aktualne otázky bezpečnosti práce: Recenzovaný zborník. Košice: Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-553-2302-2.


Nové a nově vznikající riziko - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
New and Emerging Risk