Noxa

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Škodlivina, která, je-li jí vystaven lidský organismus, může způsobit nemoc nebo odchylku zdravotního stavu. [1]
  2. Fyzikální, chemický nebo biologický faktor v pracovním prostředí, který svou kvalitou nebo kvantitou (koncentrací, intenzitou), popř. svým dlouhodobým působením, může vyvolat poruchy zdraví nebo narušit pocit pracovní pohody. [2]

Škodlivina, která, je-li jí vystaven lidský organismus může způsobit nemoc nebo odchylku zdravotního stavu.

V hygieně práce se rozlišují následující skupiny škodlivin:

  • fyzikální - hluk, vibrace, aerosoly, elektrické, magnetické a eletromagnetické pole, záření ionizující a neionizující záření, lasery….
  • chemické - např. kovy, jako je olovo, rtuť, arzen, měď, dále oxidy, uhlovodíky, různé sloučeniny, kyseliny …..
  • biologické - např. baktérie, viry, paraziti, plísně, buněčné kultury.

[3]


Reference

  1. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 9.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Noxa - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Harmful substance Schadstoff (s) Nocivité (f)