OOPP pro ochranu nohou

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně dolních končetin před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik, působením tepla, chladu, vlhka nebo vibrací.


Jedná se tak o pracovní obuv a ochranný oděv, případně jeho části. Do této skupiny OOPP patří také oděv nebo obuv, kterou je podle § 104, odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel povinen poskytnout v případě, že civilní oděv zaměstnance nebo jeho obuv může při práci podléhat mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

Podle ČSN EN ISO 20347 musí pracovní obuv disponovat ochrannými vlastnostmi, které ochrání uživatele před možnými zraněními.


Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu nohou (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí, (ČSN EN ISO 20 347, ČSN EN ISO 20 345)
 • obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou (ČSN EN ISO 20 345, ČSN EN ISO 20 346),
 • obuv, kterou lze rychle vyzout,
 • obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru (ČSN EN ISO 20 349),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační (ČSN EN ISO 20 345),
 • ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil (ČSN EN ISO 17249 ed.2),
 • dřeváky,
 • ochrana proti pořezání (ČSN EN ISO 381-5),
 • chrániče kolen (ČSN EN 14404+A1),
 • snímatelné chrániče nártu (ČSN EN 13277),
 • kamaše (ČSN EN ISO 381-5),
 • vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) (ČSN EN ISO 20345),
 • snímatelné hroty pro chůzi na ledu a sněhu nebo na kluzkých podlahovinách.


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu nohou a jsou rozděleny do šesti bodů podle požadovaných ochranných vlastností daného OOPP:


1. Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

 • práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,
 • lešenářské práce,
 • demoliční práce,
 • práce s betonovými a prefabrikovanými díly. stavby bednění a jeho odstraňování.
 • nádvorní práce a práce ve skladištích,
 • práce na střechách,
 • práce v lese,
 • práce v chemických provozech.


2. Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:

 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,
 • práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízení a montáži kovových dílu,
 • práce při přestavbách a údržbářské práce,
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů,
 • práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách,
 • práce při dobývání a zpracování hornin,
 • práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla, h) práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,
 • práce s formami v keramickém průmyslu,
 • práce při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot,
 • práce v dopravě a skladování,
 • práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,
 • práce při stavbě a opravách lodí,
 • práce při posunování železničních vagónů,
 • práce u rámových pil,
 • dlouhodobá práce ve stoje.


3. Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:

 • práce na střechách.


4. Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:

 • práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.


5. Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:

 • práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky.


6. Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:

 • práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.


Obuv může chránit před velkým množstvím rizikových faktorů, záleží však na tom, zda je výrobce uvádí ve svých informacích o výrobku, protože jenom v takovém případě je možné poskytnout je jako OOPP. Kromě informací uvedených v návodu je možno vycházet i ze značek uvedených na obuvi. Bližší informace o značení pracovní, ochranné či bezpečností obuvi naleznete například zde: https://www.oopp.cz/gallery_produkty/dokumentace/03-Y.pdf

[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/