Ohrožení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Zdroj možného zranění či poškození zdraví při určité expozici a podmínkách.
  2. Soubor podmínek vytvořených člověkem nebo za jeho spolupůsobení přírodními vlivy nebo technickým zařízením, z něhož vyplývá možnost vzniku úrazu. [1]
  3. Aktivní vlastnost materiálu, stroje, pracovní činnosti, technického zařízení, technologie, či konkrétní situace způsobit negativní jev, událost/nehodu (úraz nebo jinou škodu na zdraví/životě, poškození životního prostředí, majetkových či jiných hodnot). O ohrožení jde tedy jen tedy, pokud může být působení aktivovaných nebezpečných vlastností vystaven člověk, životní prostředí nebo majetkové či jiné hodnoty.
  • pokud stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které obsahují určité nebezpečí se uvedou do provozu a pokud je těmto jejich vlastnostem vystavený člověk nebo prostředí - jde o ohrožení,
  • je to aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev, úraz nebo škodu,
  • je to možnost aktivování nebezpečí v konkrétním prostoru a času (na rozhraní stroj - člověk - prostředí).

Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení.[2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. https://www.bozpinfo.cz/identifikace-nebezpeci-hodnoceni-rizik-uvodOhrožení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Endangering Bedrohung (e) Menace (f)