Velkoprostorová kancelář

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Open space)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kancelář (kancelářské pracoviště) obsahující 11 a více kancelářských pracovišť, kde chodby jsou nahrazeny komunikačními koridory, které jsou součástí kanceláře. [1]

zdroj:Pixabay.com

Pozitiva otevřené kanceláře

  • snadnější a rychlejší předávání informací mezi zaměstnanci,
  • přímá otevřená komunikace,
  • efektivita procesů a ekonomická úspornost.

V takto velké kanceláři se lépe nastavují firemní pravidla pro týmovou spolupráci a rovněž je přínosná pro setkávání a vzdělávání zaměstnanců. Sjednocuje pohledy zaměstnanců na krátkodobé a dlouhodobé firemní cíle. Dále též podporuje sdílení nových námětů a nápadů u zaměstnanců a prohlubuje integraci zájmů a kultur zaměstnanců a v neposlední řadě podporuje rozvíjení a sladění firemní kultury. Pro tato pozitiva jej upřednostňují zejména velké firmy.

Je však potřeba si uvědomit skutečnost, že v těchto otevřených kancelářích vykonávají pracovní činnosti zaměstnanci a těm musíme vytvořit svůj osobní koutek a osobní zázemí, tedy komorní prostředí, která napomáhají překonávat zvýšenou psychickou zátěž způsobenou nejrůznějšími okolními podněty.

Negativa otevřené kanceláře

Právě neustálé okolní rušivé podněty způsobují u zaměstnanců psychické napětí, které velmi často vyústí ve zdravotní onemocnění. Například: bolesti hlavy, nespavost, nesoustředění, zvýšený krevní tlak, pálení žáhy, nechutenství, či naopak přejídání, bolesti břicha a další jiná onemocnění. Podle statistik trpí zaměstnanci v otevřené kanceláři až o 40% vyšší nemocnosti, než zaměstnanci nízkokapacitní kanceláře. To vše se potažmo nepříznivě projevuje na produktivitě práce. [2]

Reference

  1. ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory
  2. http://www.management.cz/otevrena-kancelar-open-space/


Velkoprostorová kancelář - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Open space