Péče o zdraví při práci

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podpora zdraví na pracovišti je strategie doplňující současný systém péče o zdraví při práci. Na rozdíl od bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci neexistují v České republice pro poskytování podpory zdraví v podnicích právní požadavky. Mnoho zaměstnavatelů si však již uvědomuje její význam. Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje od roku 2005 každoročně soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“.

Zajištění péče o zdraví při práci se stalo povinností zaměstnavatelů, kterým již není přidělen závodní lékař, ale kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu pracovně lékařské péče. Tato pracovně lékařská péče má výhradně preventivní úkoly ve vztahu práce a zdraví,tzn. že je poradcem zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců v tvorbě zdravého pracovního prostředí.


Ochrana zdraví při práciOchrana zdraví na pracovišti
Péče o zdraví při práci - (Diskuse k heslu)