Příruční sklad laboratoře

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Samostatný stavebně vymezený prostor nebo skupina prostorů v požárním úseku sloužící k operativnímu doplňování zásob chemických látek a chemických směsí určených k přímému použití a jejich dočasnému skladování, popřípadě označování manipulačních jednotek (obalů).

POZNÁMKA

Příruční sklad není trvalým pracovištěm a neslouží k provádění technologických procesů s chemickými látkami nebo chemickými směsmi.


Reference

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.

Příruční sklad laboratoře - (Diskuse k heslu)