Předběžná analýza nebezpečí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Většinou se používá na začátku analytického procesu pro identifikaci zdrojů rizika. Výsledkem je kvalitativní popis a posloupnost zdrojů rizika. Viz Analýzy rizik. [1]
  2. Metoda určená pouze pro používání v předběžné fázi vývoje zařízení. Používá se v případech, kdy předcházející zkušenosti poskytují nepatrný nebo žádný pohled na jakékoliv možné bezpečnostní problémy, např. u nového zařízení s novými postupy. Cílem je včasná identifikace rizik, aby mohl být konstruktérům poskytnut návod při závěrečné etapě konstrukce zařízení.
  3. Metoda, založená na deterministickém přístupu, která se většinou používá na začátku analytického procesu pro identifikaci zdrojů rizika. Výsledkem je kvalitativní popis a posloupnost zdrojů rizika. Používá se také pro identifikaci nebezpečí v prvotní, návrhové fázi projektu, dříve než bude stanoven konečný návrh projektu. Jejím účelem je identifikovat pro návrh modifikace, které by omezovaly nebo eliminovaly nebezpečí a/nebo zmírnění následků havárií. [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Předběžná analýza nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Preliminary Hazard Analysis (PHA) Vorläufige Gefahrenanalyse (PHA) Analyse préliminaire