Předpis pro zajištění bezpečnosti práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.


Předpis pro zajištění bezpečnosti práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety regulation Sicherheitsvorschrift (e) Prescription de sécurité (f)