Přeshraniční pracovníci

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž pravidelně dojíždí přes hranice do/ze sousedního státu. Jedná se o pravidelné překračování státní hranice mezi Českou republikou a sousedním státem, a to alespoň 1x týdně tam a zpět za účelem výkonu práce na území ČR nebo na území sousedního státu ČR. Do této kategorie spadají i osoby, které cestují do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním. [1]

Uvedený pojem se týká občanů ČR a občanů EU s bydlištěm v ČR nebo v zemi sousedící s ČR (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko).

Pro přeshraniční pracovníky platí evropské předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 a č. 987/09, platná od 1.5.2010, obě ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012. Obecným pravidlem je, že se uplatňují právní předpisy země, kde zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba pracuje, bez ohledu na místo jejího trvalého pobytu (článek 11 odst. 3 písm. A Nařízení č.883/2004). Toto pravidlo platí jak pro odvádění pojistného, tak pro poskytování dávek z pojištění. [2]

Pro pendlery mezi ČR a Rakouskem je uzavřena na vládní úrovni samostatná „Dohoda o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech“, která vstoupila v platnost 1.7.2005. Dohoda je platná pro občany, kteří mají trvalý pobyt alespoň po dobu 1 roku v některém z uvedených příhraničních okresů a pracují v rakouském příhraničním okresu. Podmínkou je také každodenní návrat do místa bydliště. Pro ČR jsou to okresy: Břeclav, Znojmo, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. [3]

Reference

  1. Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2020 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx.
  2. Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, poslední aktualizace 1. 10. 2020 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.mpsv.cz/socialni-zabezpeceni-osob-pohybujicich-se-v-ramci-eu.
  3. Předpis č. 70/2005 Sb.: sdělení Ministerstva zahraničích věcí: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech. Sbírka mezinárodních smluv. 30. 6. 2005, částka 32.Přeshraniční pracovníci - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Cross-border commuters Grenzgänger Travailleurs frontaliers