Bolest

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Pain)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bolestí se podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozumí tělesné a duševní strádání způsobené:

  • poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
  • léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Bolest (a současně i ztížení společenského uplatnění) se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

  • bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
  1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k uvedenému nařízení a
  2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k uvedenému nařízení,
  • ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené
  1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k uvedenému nařízení a
  2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k uvedenému nařízení.

Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v korunách českých.[1]Reference

  1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí, ve znění pozdějších předpisů
Bolest - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Pain Schmerz Douleur