Percentil v antropometrii a ergonomii

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o pojem používaný v antropometrii a ergonomii. Je definován jako charakteristika polohy rozložení náhodné veličiny. V rámci antropometrie se rozumí percentilem procento populace, jejíž druhové znaky klesají pod danou hodnotu (například 5. percentil) nebo jsou nad ní (například 95 percentil).

Naměřené hodnoty antropometrických znaků (rozměrů) jsou udávány většinou v délkových mírách (cm, mm), případně v tzv. percentilech. Aritmetický průměr odpovídá 50. percentilu, čemuž by měla odpovídat např. výška sedadla, jíž nelze vertikálně měnit.

Hodnoty 5. percentilu (P5), užité například v případě řešení vnějších rozměrů jako jsou dosahy horních a dolních končetin pro účely ovladače apod. platí pro 5 % uvažované populace. Kritériem jsou osoby malého vzrůstu.

Hodnoty 95 percentilu (P 95) použité v případě řešení vnitřních rozměrů, jako jsou výšky průchodů, prostory pro dolní končetiny apod. platí pro 95 % uvažované populace. Kritériem jsou osoby velkého vzrůstu.

Rozhodování o tom, který percentil se v konkrétním případě použije, bude záviset na posuzovaném ergonomickém kritériu. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Percentil v antropometrii a ergonomii - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Percentile in anthropometry and ergonomics Perzentil in Anthropometrie und Ergonomie Percentile en anthropométrie et ergonomie