Percepce rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Perception)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Dynamický psychofyziologický proces probíhající v centrálním nervovém systému. Jeho výsledkem jsou poznatky o okolním prostředí. [1]
  2. Proces pochopení existence rizika, hodnocení rizika a jednotlivých prvků jeho řízení všemi zúčastněnými stranami. V současné době se pokládá za součást řízení rizika.[2]

Reference

  1. ISO TC 159/SC4
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Reference

Percepce rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Perception Perception des risques