Fyziologie práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Physiologie du travail (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Odvětví fyziologie, které se zabývá studiem účinků práce na lidský organismus.
  2. Aplikované odvětví fyziologie člověka, jehož předmětem je studium fyziologických funkcí člověka ve vztahu k pracovní činnosti. Hlavní oblasti fyziologie práce se týkají pohybové aktivity, termoregulačních procesů, senzorických procesů, statické a dynamické práce, únavy a režimu práce a odpočinku.[1]
  3. Fyziologie práce se zabývá se vzájemným vztahem člověka, práce a pracovního prostředí. Aplikuje poznatky z obecné fyziologie. Jejím předmětem je studium fyziologických funkcí člověka ve vztahu k pracovní činnosti.

Hlavní oblasti fyziologie práce se týkají pohybové aktivity, termoregulačních procesů, senzorických procesů, statické a dynamické práce, únavy, režimu práce a odpočinku.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Fyziologie práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work physiology Arbeitsphysiologie (e) Physiologie du travail (f)