Havarijní plán

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Plan de secours)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obecně: Soubor závazných opatření pro řešení standartních havarijních situací, určujících kromě sledu činností také povinnosti a odpovědnost jednotlivých subjektů a osob za jejich provedení; vymezuje také systém havarijních informačních toků. [1]
  2. Dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků:
    • uvnitř objektu nebo u zařízení (vnitřní havarijní plán - on-site) nebo
    • v okolí objektu nebo zařízení (vnější havarijní plán - off-site). [1]
  3. Dokument, v němž jsou na základě identifikovaných potenciálních havárií uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku těchto havárií, vedoucí k minimalizaci jejich následků. Vnitřní havarijní plán se týká vlastního objektu nebo zařízení. Vnější havarijní plán se týká okolí objektu nebo zařízení - územního celku, kde se kromě daného objektu nebo zařízení nacházejí další zájmové objekty nebo zařízení (průmyslové objekty a zařízení, občanská zástavba, infrastruktura, energetické a jiné systémy), a možnosti jejich vzájemného ovlivňování a vztahů mezi nimi. [2]

Reference

  1. 1,0 1,1 NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Havarijní plán - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Emergency plan Havarienplan (r) Plan de secours