Pokyny k zajištění BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci nebo zaměstnancům vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu/jim nadřízeni. Dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákoníku práce a podle zvláštních právních předpisů jsou určeny zaměstnancům (zejm. zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům) podle potřeb vykonávané práce. Informace a pokyny se předávají zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Jednou z forem předávání pokynů k zajištění BOZP je školení bezpečnosti práce (školení BOZP). [1]

Reference

  1. zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), § 349, odst. 2, § 103


Pokyny k zajištění BOZP - (Diskuse k heslu)
Německy:
Sicherheitsanweisungen (e)