Politika BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zásady politiky v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP)

  • Legislativní požadavky BOZP zná každý zaměstnanec společnosti, který vytváří určité riziko při své činnosti; znalost těchto legislativních požadavků je zavazujícím prvkem odpovědnosti při jejich dodržování, omezování existujících rizik, jejich kontrole a zlepšování.
  • Vyhledávání a identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, vyplývajících z prováděných činností. Na základě vyhodnocených rizik jsou stanoveny cíle BOZP/ cílové hodnoty, programy a úkoly k jejich eliminaci nebo omezení na společensky únosnou míru. Opatření směřující k omezení existujících rizik musí být úměrná míře těchto rizik.
  • Aktivní a vědomá spolupráce vedení společnosti, jejích zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran při zvyšování úrovně BOZP.Politika BOZP - (Diskuse k heslu)
Německy:
Arbeitsschutzpolitik (e)