Politika BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je politika – záměry a zaměření organizace formálně vyjádřené vrcholovým vedením - s cílem předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a zajistit bezpečná a zdravá pracoviště.[1]

Politika BOZP (dle normy ČSN ISO 45001)

  • obsahuje závazek zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a je vhodná pro účely, velikost a kontext organizace a pro specifický charakter rizik v oblasti BOZP a příležitostí v oblasti BOZP,
  • poskytuje rámec pro stanovování cílů BOZP,
  • obsahuje závazek plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky,
  • obsahuje závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP,
  • obsahuje závazek k neustálému zlepšování systému managementu BOZP,
  • obsahuje závazek týkající se projednání s pracovníky a s jejich zástupci, pokud existují, a jejich spoluúčasti.Politika BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational health and safety policy Arbeitsschutzpolitik (e) Politique de sécurité et de santé au travail
  1. ČSN ISO 45001 (01 0801). Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Český normalizační institut, 2018.