Práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Práce je proces, který je výslednicí vzájemného působení tří základních složek: biologické, technické a společensko-ekonomické. Každá složka je předmětem zkoumání řady vědních disciplín, v souhrnu představující vědy o práci. Klasifikace práce: Z hlediska fyzikálního /ČSN ISO 31-3, Mechanické veličiny: Stálá síla 1 newtonu (1 N) působící po dráze jednoho metru (1 m) vykoná práci jednoho joule (1 J).

POZNÁMKA

Práce je vykonávána na úkor spotřeby energie.

 1. Z hlediska fyziologického:
  • dynamická práce (izotonická) - práce svalu proti odporu;
  • statická práce (izometrická) - dochází k vnitřnímu napětí ve svalu (sval se nezkracuje);
  • negativní (excentrická) práce - případ, kdy sval povoluj e,brzdí pohyb předmětu (chůze ze schodů).
 2. Z biologického hlediska:
  • práce povahy fyzické (tělesné) - organismus člověka (kosterně svalový aparát) představuje biologický motor;
  • práce duševní - podstata této práce spočívá v pochodech odehrávajících se v mozku.
 3. Zvláštním případem je tvůrčí práce (je typická pro výzkumníka, vynálezce, konstruktéra atp., při tvorbě něčeho nového.
 4. Základem lidské práce je pohyb, který má receptivní (receptory - vnímavost), centrálně koordinační (CNS - mozek a mícha) a efektivně motorickou (kosterně svalové ústrojí) složku.[1]

Reference

 1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
Práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work Arbeit (e) Travail (f)