Statická práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Statická práce je práce s převahou takových činností, které způsobují trvání svalového stahu, zvýšení svalového tonu a udržování polohy. Svalová síla vynakládaná na svalový tah trvá déle než 3 s.[1]
  2. Je to taková pracovní činnost při které izometrická kontrakce svalu trvá déle než 3 sekundy. [2]

POZNÁMKA

  • Pro statickou svalovou práci je typické, že dochází k jednostrannému a dlouhodobému smrštění některé svalové skupiny např. při nepřirozené extrémní pracovní poloze, při držení břemene, při vykonávání trvalého tlaku (sevření) na ovládač apod.
  • Při statické práci je sval nedostatečně zásoben krví (kyslíkem) a nejsou z něj odváděny odpadní látky vznikající z chemických přeměn. To vyvolává pocit bolesti a svalovou únavu.
  • Z fyziologického hlediska jde o práci izometrickou, kdy dochází k izometrické kontrakci svalu, který se nezkracuje, ale zvyšuje se jeho vnitřní napětí.

Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Statická práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Static work Statische Arbeit (e) Statique travail