Průmyslový design

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Odvětví výtvarného umění zaměřené na uplatnění estetických aspektů u předmětů denního užívání, pracovních prostředků a architektonických prvků v obytných i průmyslových budovách a kancelářích.
  2. Design průmyslový je tvůrčí činnost, jejímž cílem je určit vlastnosti a formy nástrojů, strojů, přístrojů, resp. průmyslových výrobků užívaných jak ve výrobě, tak i v mimopracovním životě. Týká se vnější úpravy a vzhledu jakýchkoliv výrobků.

Je součástí široce rozvinutého odvětví výtvarného umění zaměřeného na uplatnění estetických aspektů u předmětů denního užívání, technických zařízení a architektonických prvků v obytných budovaných, v kancelářích, i v průmyslových budovách. Cílem průmyslového designu je ve spolupráci s konstruktéry a technology při respektování ergonomických požadavků navrhovat takové stroje, nástroje a další technické zařízení a pomůcky, které svým vzhledem (ztvárněním) přispějí k vyšší kultuře práce, k posílení pocitu komfortu a k estetickým zážitkům na pracovišti. Totéž se to týká pracovního prostředí, neboť správné prostorové řešení dílny, hal a dalších účelových prostor, způsob jejich členění, barevné a tvarové ztvárnění zvyšuje pohodu na pracovišti, umožňuje diferenciaci vjemů a tím zabraňuje unifikaci a jednotvárnosti. Nelze také opomenout vliv na člověka, kdy hezké prostředí jej nutí k udržování pořádku a čistotě.[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Průmyslový design - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Industrial design Formgebung industrielle (e) Design industrielle (f)