Pracovní stres

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Pracovní stres je synonymem nepřiměřené pracovní zátěže, jež je vyvolána nějakým vnějším činitelem (stresorem) a ohrožuje integritu organismu. Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích (např. v srdečněcévním, v zažívacím systému) a v prožívání jako je úzkost, strach, pocity napětí atd. [1]¨
  • Existuje stále větší shoda ohledně definice stresu na pracovišti s to jako „interakce“ mezi zaměstnancem a jeho pracovním okolím. V rámci tohoto modelu je možno říci, že stres nastává v případě, kdy požadavky okolí na zaměstnance přesahují jeho schopnosti jim dostát (nebo je zvládat). Takováto definice stresu je zaměřena na pracovní příčiny jednotlivých případů stresu a potřebná opatření k jeho zvládnutí. [2]


Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková
  2. Výzkum stresu na pracovištích. Facts [online]. 2007, č. 8 [cit. 2020-10-23]. Dostupný z: http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/pufact_cs_08.pdf.


[[nlk:Pracovní stres
Pracovní stres - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work stress Arbeitsstress Stress au travail