Pracovní způsobilost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní způsobilostí (schopností) rozumíme osobní předpoklady člověka nutných pro vykonávání konkrétní práce (vázané na určitou profesi). Při hodnocení pracovní způsobilosti sledujeme odbornou, psychologickou, zdravotní a pracovní charakteristiku pracovníka.

POZNÁMKA

  1. Odborná charakteristika - udává rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností pracovníka.
  2. Psychologická charakteristika - obsahuje hodnocení psychických funkcí (spolehlivost vnímání, rychlosti postřehu, paměti, rozhodování, pozornosti,..). Součástí je rozbor charakterových vlastností, které dávají pod klady o schopnostech, charakterových rysech a povahových sklonech pracovníka.
  3. Zdravotní charakteristika - ukazuje na stav fyziologických funkcí, popř. možnost jejich adaptace pro určité pracovní podmínky. Funkční výkonnost člověka se zjišťuje pomocí řady fyziologických metod. Především jde o zkoušky pohybového, oběhové ho a dýchacího systému, zrakového a sluchového ústrojí.
  4. Pracovní charakteristika - vyjadřuje na základě pracovních vlastností pracovníka vztah k zaměstnání,jeho spolehlivost, disciplinovanost a pracovní výkonnost.

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Pracovní způsobilost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Working capacity Arbeitsfähigkeit (e) Capacité de travail (f)