Prevence

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti.[1]
  1. Snížení nebezpečnosti pomocí opatření a zařízení, která snižují pravděpodobnost výskytu události. .[2]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. CEOC


Prevence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Prevention Prävention (e) Prévention