Prevence ztrát

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Užší vyjádření obecného pojmu „prevence, předcházení (prevention)“ . Prevence v širším významu jsou prostředky pro eliminaci nebezpečí (zdrojů rizik) nebo omezení pravděpodobnosti jejich realizace a pro zmírnění následků spojených s touto realizací. Prevence zahrnuje i identifikaci vhodných kontrolních opatření. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Systematický přístup k zamezení úrazů nebo k minimalizaci jejich účinků. Příslušné aktivity jsou prováděny k minimalizaci jakékoliv formy ztrát úrazy, takovými jako je poškození osob, majetku nebo prostředí nebo čistě finanční ztráty vzniklé vyřazením zařízení.
  3. Systematický přístup k prevenci (předcházení) havárií nebo minimalizaci jejich účinků Zahrnuje prostředky pro eliminaci nebezpečí (zdrojů rizik) nebo omezení pravděpodobnosti jejich realizace a pro zmírnění následků spojených s touto realizací (preventivní a následná opatření). Dále zahrnuje i identifikaci vhodných kontrolních opatření. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Prevence ztrát - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Loss Prevention Störfallvorbeugung Prévention des accidents (f)