Preventivní prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Preventivní (lékařská) prohlídka je vyšetření pracovníka lékařem za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci či ke zjištění vlivů konkrétního pracovního zařazení pracovníka na jeho zdraví. Rozlišují se prohlídky:

  • vstupní (před zařazením k výkonu konkrétní práce)
  • periodické čili pravidelné (konané ve stanovených termínech; patří sem prohlídky řadové)
  • výstupní (při ukončení vykonávané práce)
  • mimořádné (při důvodném podezření ze zhoršení pracovních podmínek nebo zdravotního stavu)
  • následné (konané v případě, že vlivy pracovních podmínek působí i po ukončení výkonu práce). [1]

Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková


Preventivní prohlídka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Preventive medical examination Vorbeugende Untersuchung (e) Examen médical de prévention (m)