Pravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti)

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.[1]

Reference

  1. CEOCPravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti) - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probit (Probability - Unit) Transformation Probit (Probalitätseinheit) Transformation Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité)