Profesiogram

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Profesiograf je metodou, kterou se obecně rozumí popis konkrétní činnosti a stanovení požadavků určitého povolání a podmínek, za nichž je toto povolání vykonáváno. Popis práce je prováděn podle předem připravených hledisek (kritérií) vyjadřovaných zpravidla pod názvem „profesiografické schéma“. Zobecněné výsledky popisu pracovní činnosti umožňují vypracovat tzv. profesiogram určitého povolání. Komplexní profesiogram obsahuje přesné označení a popis dané pracovní činnosti (spočívá ve vymezení pracovního prostředku, pracovního předmětu, pracovní metody, výsledku pracovní činnosti a pracovních podmínek), soupis nároků, které klade činnost na znalosti a dovednosti pracovníka, stupeň pracovní zátěže a z něho vyplývající nároky na psychické a fyzické funkce pracovníka, rozsah odpovědnosti spojené s vykonáváním práce a s ním související požadavky na vlastnosti pracovníka. Podkladem pro sestavení profesiogramu je analýza práce pomocí řady. rozborových metod, jako jsou např. časové a pohybové studie, fyziologická měření, psychologická vyšetření pracovníka, odborná literatura, normy a pracovní předpisy, rozbor bezpečnosti a hygieny práce, popř. i údaje získané. rozhovorem s pracovníky. Celkové nároky práce se vyhodnocují metodou posuzovací, klasifikační, bodovým systém apod. V rámci profesiografické analýzy pracovní činnosti člověka je žádoucí získání faktů, údajů a informací, které ve vhodné formě charakterizují popis činností. Technika tohoto popisu práce spočívá například v odpovědích na tyto základní otázky:

  1. Co pracovník dělá
  2. Jak to dělá
  3. Proč (za jakým účelem) to dělá
  4. Za jakých podmínek to dělá
  5. Jaké dovednosti jsou v Činnosti obsaženy

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.