Prohlídka elektrického spotřebiče

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 18. 5. 2018, 12:05, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně:

  • kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem;
  • pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené;
  • pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí;
  • větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté;
  • evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.

Při zjištění závad se příslušný elektrický spotřebič (i pohyblivý přívod) vyřadí z užívání a viditelně se označí. Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena provozovateli. Jeho opětné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí.[1]

Revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádí podle normy ČSN EN 33 1600 2 ed. před prvním použitím, během používání i revize po každé provedené opravě spotřebiče. Pozor, tato norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchů, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti! [2]

Reference


Prohlídka elektrického spotřebiče - (Diskuse k heslu)