Pyrotechnické předměty

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pyrotechnickými předměty se rozumějí předměty obsahující jednu nebo více pyrotechnických látek nebo směsí.[1]

Reference

  1. EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Úřední věstník Evropské unie [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.1.1.1.


POZNÁMKA

V rámci snahy o pokud možno co nejbližší soulad s legislativou a vzhledem k jednoduchosti této formulace bylo heslo doslovně převzato z nařízení CLP (pouze převedeno do množného čísla).


Pyrotechnické předměty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Pyrotechnic articles Pyrotechnische Erzeugnisse Les Objets Pyrotechniques