Pyrotechnické výrobky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pyrotechnickým výrobkem se rozumí výrobek obsahující výbušné látky nebo směsi výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí; výrobky spadají do kategorií zábavní pyrotechniky, divadelní pyrotechniky nebo ostatních pyrotechnických výrobků.[1]

Reference

  1. ČESKO. Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice) ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů Česká republika. 2015, částka 84, s. 2442-2485.


Pyrotechnické výrobky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Pyrotechnic articles Pyrotechnische Gegenstände Les Articles Pyrotechniques