Záření

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Radioation (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu. [1]

Zavádění nových technologií, zdrojů energie, měřicích a léčebných metod přináší na pracoviště zdroje různého elektromagnetického záření. Toto záření podle své povahy, intenzity a trvání může mít na člověka negativní vliv. Druhy záření a jejich působení na člověka:


Ionizující záření

V technické praxi se zpravidla vyskytuje jako:

  • Rentgenové záření - (paprsky X) - 1 až 0,01 nm
  • Radioaktivní záření - 0,001 až 0,0001 nm

vzniká z radioaktivních látek např. záření alfa, to proniká jen do povrchních vrstev kůže a pohltí jej slabá folie hliníku; záření beta zachytí hliník o tloušťce 3 mm; záření gama prochází ocelí silnou až několik centimetrů a zeslabí jej blok o tloušťce 1200 mm - ochrana člověka proti němu je obtížná.


Neionizující záření

  • o vysokých frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá vysokofrekvenční ohřev, vysokofrekvenční záření k čistění kovů nebo sváření umělých hmot, při obsluze radiových a televizních vysílačů, retranslačních zařízení.
  • o nižších frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá mikrovlné, infračervené nebo ultrafialové záření. To může způsobovat vzrůst teploty těla, lokální popálení kůže. Nepříznivě působí zvláště na oči.

Riziko škodlivého záření je třeba omezovat na nejmenší možnou míru. Vyloučit jej v podstatě nelze. Nejvyšší přípustné dávky záření stanoví příslušné hygienické předpisy. Když ionizační záření přichází do styku s látkou, např. tkáněmi těla, absorbuje se v ní procesem ionizace energie. Střední energie sdělená ionizačním zářením jednotce hmotnosti v určitém bodě těla se označuje jako dávka absorbovaná v tkáni. Její jednotkou je jeden joul na kilogram (J/kg) se zvláštním názvem gray (Gy) - viz ČSN ISO 3 1-10. [2]

Reference

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Záření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Radiation Strahlung (e) Radioation (f)