Režim práce a odpočinku

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zahrnuje soubor pravidel a norem, zvyklostí a vztahů, kterými se řídí pracovní proces z hlediska časového rozdělení (např. rozdělení pracovního dne na trváni pracovní činnosti a oddechové časy ve směně apod.).

POZNÁMKA

  1. Správná organizace režimu práce a odpočinku člověka patří k základním předpokladům, které tvoří prostředek předcházení vzniku únavy a tím i k zabezpečování optimální výkonnosti a výkonu člověka při plnění pracovních úkolů.
  2. Pojem „režim“ se rozumí doslova pořádek, tj. pravidelné uspořádání, správná organizace.

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.