Referenční doba

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Reference Period)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Určené trvání doby uvedené pro limitní hodnotu specifické chemické látky; referenční doba pro dlouhodobý limit je obvykle 8 hodin a pro krátkodobý limit obvykle 10 až 15 minut. [1]

Reference

  1. ČSN EN 689. Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření.Referenční doba - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Reference Period