Regionální nemocnost a úrazovost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Statistiky nemocnosti a úrazovosti včetně pracovní úrazovosti obyvatel České republiky zveřejňuje každoročně Český statistický úřad. K dispozici jsou datové přehledy za jednotlivé roky až na úroveň okresů.

Nemocnost a úrazovost se sleduje prostřednictvím ukazatelů, jako jsou četnosti nových případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, počet kalendářních dnů na jeden případ nebo průměrný denní stav dočasně práce neschopných.

Při bližším rozboru těchto dat v delším časovém rozpětí jsou v některých okresech patrné regionální trendy ve zvýšené nemocnosti a úrazovosti. Z podrobné analýzy dat za období let 2013 – 2019 vyplynulo, že zvýšená nemocnost a úrazovost se týká často oblastí Jihočeského a Plzeňského kraje a jde často o okresy příhraniční.

Konkrétně jsou to například okresy Český Krumlov, Klatovy nebo Tachov, kde byly zjištěny dlouhodobě vysoké počty nových případů pracovních úrazů a ostatních úrazů. Okres Tachov vyniká také v počtech nových případů onemocnění. Okres Prachatice je specifický dlouhým trváním případů zejména při úrazech. V délce trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy pak jednoznačně vedou okresy Karviná a Frýdek-Místek. Jsou to okresy s aktivní těžební činností, přičemž pracovní úrazy v dolech patří k nejzávažnějším.

Následující mapy ukazují regionální rozložení četností nových případů pracovní neschopnosti vyjádřené formou průměrných hodnot četnosti za období let 2013 – 2019 v jednotlivých okresech.[1]


Mapa č. 1 Mapa č. 2 Mapa č. 3
Mapa č. 1: Četnosti případů pracovní neschopnosti pro nemoc na 100 nemocensky pojištěných (NP) osob (2013 – 2019). Zdroj VÚBP
Mapa č. 2: Četnosti případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na 100 nemocensky pojištěných (NP) osob (2013 – 2019). Zdroj VÚBP
Mapa č. 2: Četnosti případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na 100 nemocensky pojištěných (NP) osob (2013 – 2019). Zdroj VÚBP


Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.Regionální nemocnost a úrazovost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Regional sickness and injury statistics Regional Krankheit und Verletzung Statistiken Statistiques régionales sur les maladies et les blessures