Registr nemocí z povolání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Národní registr nemocí z povolání je veden od roku 1991 na Centru hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Původně zákonem č. 156/2004 Sb. byl zařazen mezi 13 zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS), což je nyní zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.[1] Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2003 byl napojen na statistický systém EUROSTATu o nemocech z povolání, zvaný EODS (European Occupational Diseases Statistics). V Registru nemocí z povolání jsou shromažďovány údaje o všech případech nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, které byly hlášeny a odhlášeny v České republice. Po skončení kalendářního roku jsou data analyzována a podrobné statistické přehledy jsou ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky publikovány jako on-line pokračující zdroj na <http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice>.

Reference

  1. Zákon č. 372/2011 Sb., §§ 70, 72, 73 a Příloha


Registr nemocí z povolání - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Registry of Occupational Disease Register der Berufskrankheiten (s) Registre des Maladies professionelles (m)