Metody relativní klasifikace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Relative Ranking)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Metody pro relativní hodnocení nebezpečí (zdrojů rizika) objektů, zařízení a procesů na základě vlastností nebezpečných látek, jejich množství, parametrů systému a technologie a popř. i statistiky událostí, dovolující porovnání částí technologie, technologií, objektů a zařízení mezi sebou a priorizaci rizik u provozovatele nebo v daném regionu. Příklady:
    • IAEA TECDOC 727
    • indexové metody Mond Index, Dow Fire and Explosion Index, Chemical Exposure Index. Výsledkem je posloupnost zdrojů rizik, kterou lze využít i k volbě zdrojů rizika pro hlubší analýzy. Některé metody dovolují i ocenit následky na majetku viz Analýzy rizik. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Srovnávací metody pro relativní hodnocení nebezpečí (zdrojů rizika) objektů, zařízení a procesů na základě vlastností nebezpečných látek, jejich množství, parametrů systému a technologie a popř. i statistiky událostí, dovolující porovnání částí technologie, technologií, objektů a zařízení mezi sebou a priorizaci rizik u provozovatele nebo v daném regionu. Výsledkem je posloupnost zdrojů rizik, kterou lze využít i k volbě zdrojů rizika pro hlubší analýzy. Některé metody dovolují i ocenit následky na majetku. Patří sem např. indexové metody Mond Index, Dow Fire and Explosion Index (Index požáru a výbuchu), Chemical Exposure Index (Index chemické expozice). [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Metody relativní klasifikace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Relative Ranking Methoden Relativklassifizierung Méthodes se la classification relative