Odpovědná osoba

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Responsible person)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Odpovědná osoba je fyzická osoba starší 18 let určená statutárním orgánem/zástupcem provozovatele laboratoře nebo školní laboratoře k zajištění bezpečného provozu laboratoře nebo školní laboratoře v souladu s platným provozním řádem.

POZNÁMKA

  1. Úkolem odpovědné osoby je zejména sledovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví v laboratoři nebo školní laboratoři s cílem předcházet rizikům a odhalovat závady bránící jejímu bezpečnému provozu, neprodleně oznamovat provozovateli laboratoře zjištěné nedostatky a aktivně spolupracovat na jejich odstraňování. V případě školní laboratoře provádí odpovědná osoba dohled nad mladistvými žáky a studenty během prováděných laboratorních prací.
  2. Výše uvedená definice tohoto pojmu se vztahuje zejména k tématu bezpečné práce v chemických laboratořích.

Reference

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.


Odpovědná osoba - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Responsible person Verantwortliche Person Personne responsable