Vnímání rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Risk perception)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Dynamický psychofyziologický proces probíhající v centrálním nervovém systému. Jeho výsledkem jsou poznatky o okolním prostředí. [1]
  2. Proces pochopení existence rizika, hodnocení rizika a jednotlivých prvků jeho řízení všemi zúčastněnými stranami. V současné době se pokládá za součást řízení rizika. [2]
  3. Pojem, který vystihuje riziko podle výkladu široké veřejnosti. Přijatelnost určitých rizik je závislá na mnoha hlediscích, jako je např. kontrola, ohrožení, znalosti a důvěra. [3]

Viz též Percepce rizika

Reference

  1. ISO TC 159/SC4
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Vnímání rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Risk perception Perception des risques