Riziko závažné havárie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pravděpodobnost vzniku závažné havárie a možných následků této havárie, které by mohly nastat během určitého období nebo za určitých okolností. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Riziko závažné havárie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Risk of Major Accident Risque ď un accident grave (m)