Rizikové faktory MSD

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

K získání muskuloskeletálních onemocnění (MSD) může přispívat řada rizikových faktorů. Nejdůležitější fyzické faktory souvisejí s:

 1. polohami zaujímanými při práci,
 2. úrovní používané síly,
 3. požadovanou mírou opakování a
 4. s prací vykonávanou po dlouhou dobu bez přestávky.

MSD se může vyvinout, jestliže kterýkoli z těchto rizikových faktorů, ať už jednotlivě nebo v kombinaci, přetíží muskuloskeletální systém.


1. Polohou se rozumí postavení těla — včetně rukou a nohou — při práci. Špatné nebo nepřirozené polohy znamenají, že klouby musí setrvávat v polohách, které nejsou přirozené a pohodlné a nacházejí se blízko maxima možného rozsahu pohybu. Setrvávání ve stejné poloze po dlouhou dobu se také nedoporučuje. Příklady špatné polohy jsou:

 • ruce zvednuté nad úroveň ramen,
 • ohýbání zápěstí,
 • ohnutá nebo otočená záda,
 • ohnutá šíje nebo otočená hlava,
 • stání po dlouhou dobu.

Tyto polohy jsou spojeny se zvýšeným rizikem úrazu a je třeba jim v maximálně možné míře zamezit. Obecně se jedná o špatně navržené kanceláře; práce u počítače vstoje atd.

2. Síla používaná při práci, např. při zvedání těžkých břemen nebo ovládání ručních nástrojů Čím větší sílu pracovník používá, tím větší je nebezpečí poranění. Velikost síly závisí na mnoha faktorech, např.:

 • hmotnost, tvar a úchyt předmětu, s kterým se má ručně manipulovat;
 • poloha předmětu ve vztahu k tělu, např. nést břemeno s nataženýma rukama a směrem od těla vyžaduje větší sílu než při držení u těla.

3. Mírou opakování se rozumí počet opakování podobného pohybu za určitou pevně stanovenou dobu. Opakované pohyby jsou zvláště nebezpečné tehdy, jestliže se na nich podílí stejné skupiny kloubů a svalů. Čím vyšší je počet opakování, tím vyšší je riziko zranění. Míra opakování vyšší než dvacetkrát za minutu může znamenat vysoké riziko pro zápěstí a ruce. Obecně se jedná o používání myši a klávesnic u počítače.

4. Délka trvání je počet minut nebo hodin denně nebo počet dnů v roce, kdy pracovník dělá určitou práci bez přestávky. Obecně čím delší je trvání, tím vyšší je riziko zranění.

Tyto čtyři hlavní rizikové faktory, ať už jednotlivě nebo v kombinaci, mohou rozhodnout o tom, zda je pracovník ohrožen MSD.

Existují také další faktory, které mohou riziko MSD zvyšovat. Souvisejí s těmito situacemi:

 • pracovní prostředí: fyzické klima — teplota, proudění vzduchu a vlhkost; teplota má vliv na svaly, horko a vlhko a vede snadno k únavě pracovníka, který se potí; pot ztěžuje uchopení nástrojů a vyžaduje použití větší síly; osvětlení může oslňovat nebo tvořit stíny, což vede k tomu, že pracovník zaujímá nepřirozenou polohu, aby lépe viděl na to, co dělá; hluk může vést ke ztrátě sluchu a napětí těla, což má za následek nepřirozenou tělesnou polohu a rychlý nástup únavy; vibrace zařízení mohou působit změny krevního oběhu, což vede ke znecitlivění rukou a potřebě použití větší síly k uchopení předmětů;
 • individuální charakteristika a schopnosti pracovníka - zkušenosti a znalost práce; vyškolení; věk pracovníka; fyzické parametry – výška, hmotnost a síla pracovníka; životní styl; časnější poruchy v dolní části zad je jedním z nejspolehlivějších faktorů, podle nichž se dá předpovědět budoucí bolest v dolní části zad související s prací; dále oblečení, obuv, osobní ochranné prostředky atd.;
 • psychosociální rizikové faktory a organizace práce - vysoké pracovní zatížení a vysoká úroveň pracovního stresu; nepříznivé pracovní podmínky, např. častý nedostatek pracovníků, dlouhá pracovní doba, pracovní tlak, nedostatečný vliv na vykonávanou práci atd.

Existuje názor, že fyzické a psychické nároky, které se vyskytují současně, mohou zvýšit riziko MSD. [1]

Reference

 1. Muskuloskeletální poruchy v sektoru HORECA. E-facts [online]. 2008, č. 4 [cit. 2021-03-02]. Dostupný z: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/cs/publications/e-facts/efact24/24_MSD_horeca_cs.pdf.


Externí odkazy

Další informační listy EU-OSHA vztahující se k MSDRizikové faktory MSD - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Risk factors MSDs Risikofaktoren MSK Facteurs de risque TMS