Nanospider

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Roller electrospinning)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nejrozšířenější způsob výroby nanovláken je elektrostatické zvlákňování (electrospinning). Vývoj tohoto principu prošel od 30. let 20. století mnoha technickým úpravám a hledáním parametrů majících vliv na proces electrospinningu.


Technologie NanospiderTM

Je založena na revolučním objevu profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu z Technické univerzity v Liberci (TUL) [1], že je možné vytvořit Taylorův kužel [2] a následný proud hmoty nejen z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru. Na rozdíl od předcházejících řešení nepoužívá tato technologie žádných trysek ani kapilár pro tvorbu vláken. Byl navržen válec, částečně ponořený do roztoku polymeru, který se otáčí a přitom se na jeho povrchu vyrábí tenký film roztoku polymeru. V důsledku intenzity elektrostatického pole se začnou vytvářet mnohačetná ohniska Taylorových kuželů, která následně vyústí v tvorbu nanovláken.


Díky společnosti ELMARCO s.r.o., která má exkluzivní smlouvu s TUL o průmyslovém využití NanospiderTM došlo ke značnému konstrukčnímu vývoji, a to hlavně ve změně tvaru zvlákňovací elektrody – na trnovou a v současné době na rotující elektrodu strunovou. V roce 2010 společnost ELMARCO s.r.o. představila linku, která používá jako zvlákňující elektrodu ocelový drát, na který je posuvným jezdcem aplikováno přesné množství polymerního roztoku, které se při procesu zvláknění právě spotřebuje, viz obr. 1.[3] Na obr. 1 je v provozu velkokapacitní linka od společnosti ELMARCO s.r.o. na výrobu nanovlákených textilií umístěná v provozovně společnosti Nano Medical s.r.o.

Obr. 1: Velkokapacitní výrobní linka pro kontinuální výrobu nanovlákenných textilií společnosti Nano Medical s.r.o.; písmenem A je označeno umístění zvlákňovacích jednotek se zásobníky polymerního materiálu


Reference

  1. JIRSÁK, O. ...[et al.]. Method of nanofibres production from a polymer solution using electrostatic spinning and a device for carrying out the method: U. S. Pat. 7565437 B2. Google Patents, 2003.
  2. TAYLOR, G. Electrically DrivenJets. Proceedings of the Royal Society of London Series A: Mathematical and Psysical Science. 1969, vol. 313, s. 453-475. ISSN 0080-4630.
  3. ELMARCO [online]. Liberec [cit. 2021-02-26]. Dostupný z: https://www.elmarco.com/.


Nanospider - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Roller electrospinning