Tepelná radiace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Sálání tepla)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vývoj energie v  infračervené oblasti spektra elektromagnetického vlnění, obecně nazývaného teplo.
  2. Přenos energie (tepla) prostřednictvím elektromagnetického vlnění. Nositeli tepelné energie jsou elementární částice hmoty (fotony), šířící se rychlostí světla. Vyskytuje se u jevů požár kaluže (Pool Fire), prošlehnutí oblaku (Flash Fire), požáru z trysky (Jet fire), ohnivé koule (BLEVE). [1]
  3. Přenos tepelné energie elektromagnetickými vlnami. [2]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. ČSN EN ISO 13943. Požární bezpečnost - Slovník.


Tepelná radiace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Thermal radiation Warmestrahlung Radiation thermique