Bezpečnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Stav, při kterém je nebezpečnost na přijatelné úrovni. Zdroj: CEOC
  2. Rovnováha mezi absencí rizika a ostatními požadavky na výrobek, činnosti nebo provoz, včetně užitečnosti, vhodnosti a nákladů. [1]
  3. Předcházení haváriím identifikací nebezpečí a jeho snížení (odstranění) použitím odpovídajících procesů a zařízení. [2]
  4. Praktická (skutečná) jistota, že nenastanou nežádoucí účinky (jevy) následkem působení nějakého činitele (např. nebezpečná chemická látka nebo přípravek, fyzikální externí jevy aj.) za určitých okolností (toto znění koresponduje s definicí OECD).
Existují v zásadě dva významy:
  • Bezpečnost [Safety – ve smyslu bezpečnost] ve vazbě na jednotlivce a jeho potenciální ohrožení je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji chráněných zájmů.
  • Bezpečnost [Security – ve smyslu zabezpečení] v bezpečnostních studiích a politologii je stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při něm spolupracovat. [3]

POZNÁMKA

Oba pojmy se s rozlišením smyslu užívají v technické oblasti a pojišťovnictví.

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bezpečnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Sicherheit Sécurité