Bezpečnostní přístrojová funkce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnostní funkce se stanovenou úrovní integrity bezpečnosti nezbytnou k dosažení funkční bezpečnosti. Bezpečnostní funkcí může být buď bezpečnostní přístrojová ochranná funkce nebo bezpečnostní přístrojová regulační funkce. Účelem je automaticky uvést průmyslový proces do bezpečného stavu v případě porušení stanovených podmínek, povolení posunout proces kupředu bezpečným způsobem, když uvedené podmínky dovolí, nebo přijetí opatření na zmírnění následků průmyslového nebezpečí. Zahrnuje prvky, které detekují, že bezprostředně hrozí havárie, rozhodují o protiakci a pak provádějí nezbytná opatření o vrácení procesu do bezpečného stavu. Schopnost odhalit, rozhodovat a jednat je určena úrovní integrity bezpečnosti.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bezpečnostní přístrojová funkce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Instrumented Function (SIF) Safety-Funktionen des Gerätes Fonction instrumentée de sécurité